1. Radialt sfærisk glidelager (1) GE… e enkel ytre ring, ingen smøreoljespor.Den kan bære radiell belastning og aksial belastning i Ninichi-retning.(2) GE... ES-type ytre ring med enkelt søm med smøreoljespor.Lager med variabel hastighet er designet for å tåle radielle belastninger og aksiale belastninger i Ninichi-retningen.(3) GE... ES-2RS type ytre ring med enkelt spalt med smøreoljespor og tetningsring på begge sider.Den kan bære radiell belastning og aksial belastning i Ninichi-retning.(4) GEEW... Ytterring av typen ES-2RS med enkelt spalt med smøreoljespor og tetningsring på begge sider.Den kan bære radiell belastning og aksial belastning i Ninichi-retning.(5) GE... ESN Type enspaltet ytre ring med smøreoljespor og stoppspor på ytterringen.Feilen i TIMKENs lagerkvalitetsvurdering er at den tåler radielle belastninger og aksiale belastninger i Ninichi-retningen.Men når aksiallasten bæres av holderringen, reduseres dens evne til å bære aksiallasten.(6) GE... XSN Type dobbeltspaltet ytre ring (delt ytre ring) med smøreoljespor og stoppspor på ytterringen.Den kan bære radiell belastning og aksial belastning i Ninichi-retning.Men når aksiallasten bæres av holderringen, reduseres dens evne til å bære aksiallasten.


Innleggstid: 14. desember 2021