Mange teknikere har ulike meninger om vibrasjon av lagre.Derfor er det vanskelig å si at det er en sammenligning av riktig utsagn, i dag vil vi dele med deg om årsaken til lagervibrasjoner.Hver for seg produserer ikke rullelageret i selve lageret en musikalsk lyd.Det som vanligvis oppfattes som "bærende musikk" er faktisk den akustiske effekten av vibrasjonen av lageret, enten indirekte eller indirekte, med den omkringliggende strukturen.Dette er grunnen til at mange musikalske problemer med tidsinndeling kan betraktes som vibrasjonsproblemer som berører bruken av alle lagre.Eksitering på grunn av endring i antall rullende elementer som skal lastes.Når en radiell belastning påføres et lager, endres antallet ruller som belastningen påføres litt under drift: 2-3-2-3: ..Dette forårsaker et avvik i belastningsretningen. Den resulterende vibrasjonen kan ikke forhindres, men kan vektes ved aksial forbelastning på alle ruller (sylindriske rullelager ikke praktisk i lagre) .Bølgingen til en komponent i tilfelle av en tett tilpasning mellom en lagerring og et hus eller drivaksel, er lagerringen i stand til å deformeres i samsvar med formen til tilstøtende komponenter.Hvis det oppstår en deformasjon, kan det oppstå vibrasjoner under drift.Derfor er det viktig å bearbeide huset og drivakselen til de nødvendige toleransene.


Innleggstid: 27. august 2021